Karya Jasa

Karya Jasa
Carrosery : LAKSANA
Model : Legacy Sky SR1
Engine : Hino RK8 R260
bus karya jasa,legacy sky sr1,hino rk8 r260, karya jasa

Other Post Buslovers :